ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ВЕБ-ПОРТАЛОТ ЗА ПОДДРШКА НА БИЗНИСОТ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Последни вести

Што е МСП?

веб портал којшто ќе биде наменет за бизнис секторот во општината
Поддршката на малите и средните претпријатија ќе се состои во неколку правци

- Организирање на информативни сесии за МСП на коишто претпријатијата ќе се информираат за отворените можности кои им стојат на располагање, АВРМ, Агенција за иновации, ХОРИЗОНТ 2020, амбасада на Кралството Холандија, Национална Агенција за Европски образовни програми Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој, Сојузот на стопански комори, како и други релевантни можности ;

- Организирање на обуки за релевантни економски теми кои би биле од интерес на МСП за развој на човечките ресурси во претпријатијата, од типот на сметководство, деловен англиски, однесување со потрошувачи итн.;

- Промоција на производите на претпријатијата преку порталот, порталот ќе спроведува акции од типот на промоција на производ, промоција на претпријатие, промоција на вработени во фирмите, успешни приказни и слично;

-Организација на потрошувачки клубови, промоција на трговски центри, промовирање на активности;

-Организирана обука на нови кадри согласно потребите на претпријатијата;

- Пружање на сервисни информации на претпријатијата. Општина Аеродром во текот на изминатите неколку години организираше низа настани наменети за своите граѓани. Беа опфатени различни категории на граѓани но најголем дел од овие настани се однесуваа на МСП и на невработените лица. Вкупно се организирани 143 настани (Обуки, семинари, работилници, форуми, промоции на мерки, презентации) на овие настани присуствуваа околу 3000 граѓани. Општината и во иднина ќе продолжи со организација на настани од овој вид.

  • ПРОМОЦИЈА НА ДЕНОТ

    Oпштина Аеродром преку овој портал ќе врши дневна промоција на фирми коишто егзистираат на територијата на општината. Доколку сакате да обезбедите бесплатна реклама за Вашата фирма потребно е да се регистрирате на нашиот портал, да не контактирате, и да ни обезбедите материјал. Секоја фирма која ќе достави материјал ќе биде објавена на нашиот портал. Секој ден ќе вршиме промоција на 4 различни фирми. Единствен критериум којшто фирмата треба да го исполнува за да обезбеди бесплатна реклама на нашиот портал, е истата да биде регистрирана на територијата на општина Аеродром и претходно да се регистрира на нашиот портал. Рекламирањето ќе се врши на принцип прв пристигнат прв објавен.

Промоција на денот

Здружение за промовирање на ангажиран однос кон филмската уметност АКВАРИУС Скопје

Носител на проектот „ОХРИД ФИЛМ ФЕСТ“ прв филмски фестивал за ангажиран филм и на проектот „ФИЛМ+“ прв филмски месечник воопшто во Македонија.

Техно Хаус

Трговија на големо; Бургии и прибор; Дијамантски пили и машини за дијамантска обработка; Резен алат; Рачен Алат; Електричен Алат; Алуминимски скелиња; Опрема за кревање товар; Пневматски Алат

Клик Нет, Дигитален Принт Центар

Фотокопирање; Дигитално ласерско печатење; Печатење на големи формати; Постери; Скенирање; Пластифицирање; Печатење проекти AutoCAD; Изработка на Визиткарти, Флаери, Брошури, Ценовници, Укоричување; Меѓународни разговори.

Поважни податоци за мали и средни претпријатија

Контакт