УСПЕХОТ ЗАВИСИ САМО ОД НАС

УСПЕХОТ ЗАВИСИ САМО ОД НАС

Вчера, 16.12.2015 година, на Скопскиот саем се одржа „Форум за личен развој“, во организација на Бизнис центарот на Скопскиот плански регион, Општина Аеродром и Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“. На програмата можеа да се проследат три презентации од двајца реномирани експерти за личен развој, и тоа од Џад Долфин и Катерина Ангеловска. Американскиот[…]

ЛИНК АКРОС

ЛИНК АКРОС

Денеска ја промовираме американската невладина организација „Линк Акрос”, со подружница во Скопје. Нивната мисија е унапредување на здравството, економијата и локалните заедници преку соработка со стратешки партнери и поврзување на локални можности со глобални ресурси. „Линк Акрос” работи со своите глобални и локални партнери да обезбеди здравствени системи и консултации за болнички менаџмент фокусиран на[…]

ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРАНТОВИ

ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРАНТОВИ

Денеска, 22.12.2015 година, во просториите на Општина Аеродром се одржа информативна сесија за вториот повик на Цивика мобилитас за институционални грантови. Повикот се однесува на граѓански организации кои се регистрирани во Македонија согласно Законот за здруженија и фондации од 2010 година. Институционалните грантови на Цивика мобилитас ќе го поддржат процесот на институционален развој и организациско[…]

ГОЛЕМ ОДЅИВ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ПОВОЛНОСТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ГОЛЕМ ОДЅИВ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ПОВОЛНОСТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Денеска, 23.12.2015 година, во просториите на Општина Аеродром се одржа информативна средба со невработените лица и работодавачите од општината, во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија, центрите за вработување и Министерството за труд и социјална политика. На средбата беа презентирани достапните мерки и поволности за вработување наменети за невработените лица што би им[…]

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕРАЗМУС+, Е-ТВИНИНГ, ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕРАЗМУС+, Е-ТВИНИНГ, ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 08.1.2016 година во просториите на Општина Аеродром се одржа презентација на Еразмус+, Е-твининг, Еуропас и Еурогајденс. На оваа работна средба присуствуваа наставници од пет основни училишта и едно средно стручно училиште од Општина Аеродром. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со Еразмус+, Е-твининг, Еуропас и Еурогајденс, како и какви можности нуди[…]

ТЕРАПЕВТСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ТЕРАПЕВТСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Денеска го промовираме здружението „Дајте ни крилја”, чија основна цел е едукација за развивање на човековите вредности, следење и сервисирање на лицата со посебни потреби во подолг временски период. Здружението има организирано низа активности како терапевтско јавање, бал на различности, часови по терапевтско пливање итн. Здружението „Дајте ни крилја” спроведува терапевтско пливање за лица со[…]

СО „5+ ДЕТСКОТО ДРАМСКО СТУДИО“ ДО ПОДОБРИ ГОВОРНИ ВЕШТИНИ И ИМАГИНАЦИЈА

СО „5+ ДЕТСКОТО ДРАМСКО СТУДИО“ ДО ПОДОБРИ ГОВОРНИ ВЕШТИНИ И ИМАГИНАЦИЈА

Денеска го промовираме „5+ Детското драмско студио”, место каде децата преку часовите по глума ги развиваат своите говорни вештини, имагинацијата, се стекнуваат со самодоверба и нови пријателства. Покрај тоа, се развива љубовта на децата кон уметноста и литературата преку обработка на драмски текстови од познати македонски и светски автори. Општина Аеродром има воспоставено долгогодишна и[…]

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА

Вчера, 13.5.2015 година, во Општина Аеродром се реализираше форум за подигнување на свеста за преземање активности (работилници, форуми, трибини, едукативни материјали) кои би дале придонес во превенција од употреба на дроги кај младите. Целта на овој форум е организирање разни активности за третман, ресоцијализација, помош и поддршка на лицата со проблематична употреба на дрога и[…]

Промоција на невладини организации на територија на Општина Аеродром

Промоција на невладини организации на територија на Општина Аеродром

Здружението „Доверба” е формирано во 1995 година како невладина организација за превенција од употреба на дроги и помош и поддршка на лицата и членови на нивните семејства во лекување, рехабилитација и ресоцијализација. Членови на здружението се лица кои успеале да го надминат проблемот, членови од нивните семејства, пријатели, стручни лица, како и лица кои сакаат[…]