Одржана работилница со УЕЅ инкубатор и НВО ОРТ на тема Како да се зголеми конкурентноста на младите на пазарот на трудот  ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО СЕБЕ!

Одржана работилница со УЕЅ инкубатор и НВО ОРТ на тема Како да се зголеми конкурентноста на младите на пазарот на трудот ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО СЕБЕ!

На 26.2.2106 година во просториите на Општина Аеродром се одржа промотивен настан за два проекти  финансирани од Европската унија. Настанот беше наменет за сите млади луѓе (студенти и невработени), претставниците на приватниот сектор и компаниите, кои се потенцијални работодавачи, како и организации кои работат на поддршка и јакнење на економскиот потенцијал на жените и етничките малцинства.[…]

Грантови за поддршка на брзорастечки бизниси

Грантови за поддршка на брзорастечки бизниси

Агенцијата за вработување на Република Македонија објави оглас за финансирање на работодавачи (микро и мали претпријатија).  Финансиската поддршка од оваа активна програма е во вкупен износ од 615.000,00 денари по работодавач за набавка на опрема. Набавената опрема работодавачот ќе ја докаже со приложување фактура. Работодавачот има обврска да вработи уште најмалку 3 лица и истите[…]

Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби  СОЛЕМ – Скопје

Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ – Скопје

Мисијата на СОЛЕМ е напредување и промоција на правата на лицата со посебни потреби и нивно вклучување во општеството. Во СОЛЕМ се организираат работилници за самоодредување и самозастапување на возрасни лица со интелектуална попреченост, а исто така функционира и креативен центар во кој посетителите учат нови работни техники и вештини, меѓу кои рачно и машинско[…]

Можности за финансирање на занаетчии

Можности за финансирање на занаетчии

Министерство за економија на Р. Македонија согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година за субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци e за следните намени: -набавка на опрема и алат -уредување и подобрување на деловниот простор -изработка на визуелен идентитет на производ/услуга(веб страна, дизајн[…]

ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРИХОДИ ВО УЈП

ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРИХОДИ ВО УЈП

ГРАЃАНИ – ВО ТЕК Е ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРИХОДИ ВО УЈП Кој има обврска да поднесе Годишна даночна пријава (ГДП)? Задолжително поднесете Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП) најдоцна до 15-ти Март 2016 година, доколку во измината 2015 година, сте оствариле дополнителни приходи, односно освен плата или пензија или приход од[…]

Промотивен настан петок 26.02.2016 во 15:00 часот

Промотивен настан петок 26.02.2016 во 15:00 часот

Ве покануваме да учествувате на промотивниот настан за проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“, финансиран од Европската Унија. Настанот ќе се одржи на 26–ти февруари 2016 (петок), во просториите на Општина Аеродром, во Скопје, со почеток во 15:00 часот. Настанот е наменет за сите млади[…]

Здружение за меѓугенерациска соработка „Доблест“

Здружение за меѓугенерациска соработка „Доблест“

Здружението за меѓугенерациска солидарност ‘’ДОБЛЕСТ’’ е независно и непрофитно здружение на граѓани кое активно работи за поттикнување на меѓугенерациската солидарност и подобрување на квалитетот на живот на старите лица. Основа на нашето работење се концептите на активно стареење и меѓугенерациската солидарност врз кои се темелат сите активности предвидени согласно работната програма и стратешките области на[…]

Интегритет Алфа и Омега

Интегритет Алфа и Омега

Интегритет Алфа и Омега е самостојно, доброволно здружение настанато со цел и задача унапредување на неарфирмираните спортови, музиката, културно-образовни активности, развој на етиката и моралот, унапредување на доброволство и волонтерство, поттикнување на корпоративно-социјалната вклученост, унапредување на човековите права и демократија преку аматерски спорт, промовирање на интеркултурен дијалог и социјална вклученост на младите во Република Македонија.

Македонското здружение за  заштита и спасување во планина и непристапен терен  АСКЛЕПИЈ Скопје

Македонското здружение за заштита и спасување во планина и непристапен терен АСКЛЕПИЈ Скопје

1. Спасување на луѓе, добиток и материјални добра, во планина во различни временски услови. 2. Пребарување на планински области и терени во различни временски услови. 3. Спасување од карпи и непристапни терени како клисури, кањони, пропасти и сл. 4. Извлекување на луѓе и материјални добра од карпест и непристапен терен. 5. Мониторинг за опасност од[…]

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Владата на Република Македонија –Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области.[…]