Јавен оглас до работодавачите за вклучување во мерката „Практикантство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години“

Јавен оглас до работодавачите за вклучување во мерката „Практикантство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години“

На следниот линк може да најдете повеќе информации за јавниот оглас за мерката „Практикантство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години“ http://www.mtsp.gov.mk/oglasi-izvestuvanja.nspx

Црвен Крст на Р. Македонија

Црвен Крст на Р. Македонија

Црвен крст на Р. Македонија Општинска организација К.Вода опфаќа релативно голема територија, и истата ја опфаќаат локалните самуправи на Аеродром и Кисела Вода како високо урбанизирани со висок квалитет на живеење како и општините Сопиште, Студеничани и Зелениково. Црвен крст Кисела Вода имаше можност со релативно солиден успех да ги реализира програмски зацртаните цели, и[…]

Ресурсен центар за самохрани родители – МИНУС И ПЛУС, Скопје

Ресурсен центар за самохрани родители – МИНУС И ПЛУС, Скопје

Здружението на граѓани, Ресурсен центар за самохрани родители – Минус и плус, е невладина организација со цел да придонесува кон развојот на праведно општество со еднакви можности за сите граѓани, посебно за самохраните родители и нивните деца. Придонесување во развојот на општество осетливо и одговорно кон потребите на самохраните родители и нивните деца, поттикнување на[…]

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Европски програми и други достапни инструменти (кои се отворени во моментов): 1. ERASMUS + (Рок: 14 април (КА3: Компонента стратегиски партнерства- Европско политики во образоанието)); 2. Creative Europe (Рок: 14 април (Поддршка за обука)) 3. УСАИД (Проект за ЛГБТИ Инкузија (рок: 14 април )) 4. Прва Еу Трансанционална програма за соработка Балкан-Медитеран (рок: 15 Април[…]

С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани граѓани, Деновиве сме сведоци на бројни иницијативи за попречување на измените на Деталниот урбанистички план за населбата Острово и шпекулации дека со тоа ќе се уништи зеленилото. Општина Аеродром ја информира јавноста дека, согласно најновиот Генерален урбанистички план, зелените парковски површини се целосно заштитени и не постои каква и да е законска можност тие[…]

ДЕЛ ОД ПАРКОВИТЕ И ТРГОВСКИТЕ ЦЕНТРИ ВО МРАК

ДЕЛ ОД ПАРКОВИТЕ И ТРГОВСКИТЕ ЦЕНТРИ ВО МРАК

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“, „Аеродром“, паркот со езерата и трговскиот центра „Капитол“ во времетраење од еден час Општина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на планетата Земја 2016“. Во саботата, 19.3.2016 година, од 20:30 до 21:30 часот преку симболично исклучување на осветлувањето на наведените локации беше испратена порака[…]

ПОВОЛНОСТИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ДОХОД Работодавачот кој ќе вработи над бројот на вработените на неопределено време на денот на вработувањето лице кое е евидентирано како невработено во Агенцијата за вработување на Република Македонија најмалку 1 година се ослободува од плаќање персонален данок од доход за време од 3 години. Оваа поволност може да[…]

ПРОМОЦИЈА НА НЕДЕЛАТА

ПРОМОЦИЈА НА НЕДЕЛАТА

Откако Општина Аеродром изработи веб-портал за поддршка на бизнис-секторот (http://mspaerodrom.mk), над 50 фирми и невладини организации на нејзина територија се регистрираа на порталот. Порталот нуди бесплатна промоција за фирмите и невладините организации и треба да прерасне во адресар и сервисен центар на фирмите од општината. За фирмата или невладината организација да биде дел од овој[…]

Бесплатни обуки за странски јазици и компјутерски вештини за млади до 29 години

Бесплатни обуки за странски јазици и компјутерски вештини за млади до 29 години

Распишани огласи на кои може да аплицираат младите лица до 29 годишна возраст кои се водат како невработени, активни баратели во Агенцијата за вработување. Со огласите е предвидено да бидат опфатени  2000 млади лица до 29 години, односно  1000 млади лица кои ќе добијат обуки за основни компјутерски вештини и 1000 млади лица за обуки на[…]