БЕСПЛАТНИ ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА ФИРМИТЕ ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ

БЕСПЛАТНИ ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА ФИРМИТЕ ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Општина Аеродром деновиве потпиша Меморандум за соработка со Мит Универзитет. Целта на овој Меморандум е соработка за научно-едукативна и практична афирмација, како и обезбедување бесплатни обуки и консултации од областа на научно-истражувачката и практичната дејност. Наскоро, Општина Аеродром преку веб-порталот за поддршка на бизнис-секторот (mspaerodrom.mk) ќе им овозможи на фирмите и невладините организации на нејзина[…]

Нов Оглас од програмата Самовработување на Агенцијата за Вработување на Република Македонија

Нов Оглас од програмата Самовработување на Агенцијата за Вработување на Република Македонија

Сите оние кои имаат желба да основаат свој бизнис, до 30.04.2016 година имаат можност да се пријават на новиот оглас во рамките на програмата Самовработување на Агенцијата за Вработување на РМ. Предвидено е со овој циклус да се опфатат 600 активни баратели на работа, кои ќе посетат обука. Аплицирањето се врши во сите работните клубови[…]

Достапни 49 милиони денари помош за самовработување на лица со инвалидност

Достапни 49 милиони денари помош за самовработување на лица со инвалидност

Сите заинтересирани лица со инвалидност кои се работоспособни од денеска ќе можат да аплицираат за грант за самовработување преку отворање сопствен бизнис во висина од 270 илјади денари. Дополнително, тие ќе можат да вработат уште најмногу две лица, за кои ќе добијат по 92 илјади денари. Овие лица може, но не мора, да бидат со[…]

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Во текот на месец Април се достапни и отворени следниве Европски програми и инструменти : ERASMUS + (Рок: 14 април (КА3: Компонента стратегиски партнерства- Европско политики во образованието)); Creative Europe (Рок: 14 април ); УСАИД лгбт инклузија (рок: 14 април ); Прва Еу Трансанционална програма за соработка Балкан-Медитеран (рок: 15 Април ); УСАИД (Програма за заштита[…]