Нова Веб платформа за МСП

Нова Веб платформа за МСП

Направена е нова веб платформа  www.shareworkspaceskopje.mk,  преку која  претпријатијата  можат да го споделат,  односно изнајмат својот деловен простор во времето кога не го користат самите.  Споделувањето може да се направи  на час или ден  и  да се оствари екстра  заработка. Од друга страна, доколку  претпријатијата имаат потреба да организираат деловен состанок со некој партнер, платформата[…]