ПОВИК ЗА ГРАНТОВИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОВИК ЗА ГРАНТОВИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Грантовата шема во рамките на проектот „Заедно за успех“ се фокусира на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации, младите претприемачи и единиците за локална самоуправа на локално ниво со цел промовирање на младинското претприемништво, со посебен акцент на немнозинските групи во општеството.  Грантовата шема има вкупен фонд од 2.882.271 денари, додека пак максималниот износ по[…]

Повик за доделување на грантови од ПСМ Фондација

Повик за доделување на грантови од ПСМ Фондација

ПСМ Фондација како лидер на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи” финансиран од Европската унија објавува повик за доделување грантови за поддршка на претприемништвото кај младите од немнозинските етнички групи. Грантовите ќе бидат доделени на граѓанските организации со цел да се придонесе кон развојот на мултикултурната демократија преку унапредување[…]