Сојузот на Стопански Комори го објави неделниот бизнис информатор

Сојузот на Стопански комори го објави неделниот бизнис информатор во кој на едно место се содржани најактуелните релевантни информации за  малите и средни компании,  како на пример бизнис вести и активности, обуки, законски измени, можности за партнерства, промоција, саеми и многу други услуги. Тој  е достапен и на компаниите  од Аеродром кои можат да го погледнат на следниот линк: https://issuu.com/sojuznastopanskikomori/docs/biznis_informator_br.499