Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Во текот на месец Април се достапни и отворени следниве Европски програми и инструменти : ERASMUS + (Рок: 14 април (КА3: Компонента стратегиски партнерства- Европско политики во образованието)); Creative Europe (Рок: 14 април ); УСАИД лгбт инклузија (рок: 14 април ); Прва Еу Трансанционална програма за соработка Балкан-Медитеран (рок: 15 Април ); УСАИД (Програма за заштита[…]

Црвен Крст на Р. Македонија

Црвен Крст на Р. Македонија

Црвен крст на Р. Македонија Општинска организација К.Вода опфаќа релативно голема територија, и истата ја опфаќаат локалните самуправи на Аеродром и Кисела Вода како високо урбанизирани со висок квалитет на живеење како и општините Сопиште, Студеничани и Зелениково. Црвен крст Кисела Вода имаше можност со релативно солиден успех да ги реализира програмски зацртаните цели, и[…]

Ресурсен центар за самохрани родители – МИНУС И ПЛУС, Скопје

Ресурсен центар за самохрани родители – МИНУС И ПЛУС, Скопје

Здружението на граѓани, Ресурсен центар за самохрани родители – Минус и плус, е невладина организација со цел да придонесува кон развојот на праведно општество со еднакви можности за сите граѓани, посебно за самохраните родители и нивните деца. Придонесување во развојот на општество осетливо и одговорно кон потребите на самохраните родители и нивните деца, поттикнување на[…]

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Европски програми и други достапни инструменти за НВО

Европски програми и други достапни инструменти (кои се отворени во моментов): 1. ERASMUS + (Рок: 14 април (КА3: Компонента стратегиски партнерства- Европско политики во образоанието)); 2. Creative Europe (Рок: 14 април (Поддршка за обука)) 3. УСАИД (Проект за ЛГБТИ Инкузија (рок: 14 април )) 4. Прва Еу Трансанционална програма за соработка Балкан-Медитеран (рок: 15 Април[…]

Бесплатни обуки за странски јазици и компјутерски вештини за млади до 29 години

Бесплатни обуки за странски јазици и компјутерски вештини за млади до 29 години

Распишани огласи на кои може да аплицираат младите лица до 29 годишна возраст кои се водат како невработени, активни баратели во Агенцијата за вработување. Со огласите е предвидено да бидат опфатени  2000 млади лица до 29 години, односно  1000 млади лица кои ќе добијат обуки за основни компјутерски вештини и 1000 млади лица за обуки на[…]

„ЛОКАЛНО, НО ГЛАСНО“ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

„ЛОКАЛНО, НО ГЛАСНО“ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Денеска, 11.3.2016 година, во просториите на Општина Аеродром се одржа тркалезна маса во рамки на проектот „Локално, но гласно“ (LOCAL, but VOCAL), поддржан од Европската унија, во присуство на стручни соработници од детските градинки, основните и средните училишта, самохрани родители од општината, како и претставници на центарот за социјална работа. Целта на проектот е застапување[…]

Полио Плус – движење против хендикеп

Полио Плус – движење против хендикеп

Полио Плус е македонска мултиетничка, граѓанска организација на лица со и без хендикеп која работи на суштинско поврзување и целосно остварување на основните човекови права и слободи на лицата со хендикеп. Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите. Мисијата ја остваруваме преку застапување[…]

Здружение на граѓани за лица со дисфункции,хендикеп,ретки болести и посебни потреби ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА

Здружение на граѓани за лица со дисфункции,хендикеп,ретки болести и посебни потреби ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА

Општа цел на здружението /фондацијата Здружението на граѓани за лица со дисфункции,хендикеп,ретки болести и посебни потреби ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА од Скопје се формира за остварување на своите цели и задачи,а имено основна цел и задача на Здружението е едукација на сите возрасни нивоа за развивање на човековите вредности,следење и сервисирање на лицата со посебни потреби[…]

Политики на ЕУ и финансирање на ГО

Политики на ЕУ и финансирање на ГО

Програмата „Луѓе за луѓе“ ги поддржува посетите на претставници на граѓанските организации од земјите на Западен Балкан и Турција во Институции на ЕУ со цел да разменат искуства, знаење и умеење и добри практики, како и да се формираат контакти помеѓу ГО на европските членки и другите претставници на ГО. Исто така го подобрува дијалогот[…]

Реализирај ја твојата бизнис идеја со поддршка на ПСМ бизнис инкубатор!

Реализирај ја твојата бизнис идеја со поддршка на ПСМ бизнис инкубатор!

ПСМ бизнис инкубатор веќе 9 години претставува место од кадешто бројни македонски и странски стартап компании успешно ја започнале својата работа на македонскиот, но и на глобалниот пазар. Лоциран на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр. 13Б во Скопје, има 22 канцеларии, 1 соба за состаноци, 1 компјутерска лабораторија опремена со 12 десктоп компјутери и 8[…]