Прашај Консултант

 

ЛИСТА НА КОНСУЛТАНТИ ОД МИТ УНИВЕРЗИТЕТ

Меил адреса за контакт со граѓаните: kontakt.aerodrom@mit.edu.mk

Име Презиме Звање Подрачје
Александар Дончев Проф. д-р Правни науки
Никола Мицковски Доц. д-р Правни науки
Маријан Стевановски Проф. д-р Економски науки/ Компјутерски науки и технологии
Билјана Бузлевски Доц. д-р Економски науки
Александра Цибрева Јовановска Доц. д-р Економски науки
Кире Бабаноски Доц. д-р Безбедносни науки
Катерина Велјановска Блажевска Доц. д-р Безбедносни науки
Владимир Пивоваров Проф. д-р Безбедносни науки
Ванѓел Дуновски Проф. д-р Архитектура
Мирче Кокалевски Проф. д-р Архитектура
Наталија Пулејкова Радеска Доц. м-р Архитектура
Мирослав Пендароски Доц. д-р Психологија
Катица Стоименовска Доц. д-р Психологија
Зоја Катру Проф. д-р Социологија
Даниела Беличовска Доц. д-р Менаџмент на еколошки ресурси
Илија Насов Проф. д-р Менаџмент на еколошки ресурси
Арменд Салиу М-р Компјутерски науки и технологии